KA Architekci

Dom na zboczu

Mikołów

Projekt: 2019

Realizacja: 2020

W projekcie domu wykorzystano ukształtowanie terenu i w celu podkreślenia jego walorów zastosowano horyzontalną kompozycję dwóch przenikających się brył. Pierwsza z nich, będąca dominantą całego założenia ma formę nadwieszonej trapezoidalnej struktury o płaszczyźnie dachu nachylonej w kierunku północnym. Tej rzeźbiarsko potraktowanej bryle przeciwstawiono drugą strukturę składającą się z dwóch poziomych płaszczyzn: dolnej, w formie balkonu oraz górnej, będącej dachem. Obie te płaszczyzny spięte są pionowym elementem będącej zakończeniem elewacji wschodniej budynku. Te dwie przeciwstawnie nachylone do siebie płaszczyzny nawiązują do otaczającego krajobrazu, który jest terenem pagórkowatym.