KA Architekci

Muzeum wulkanów

Projekt: 2011

„Wszystko co się wydarza jest symbolem i przedstawiając doskonale samo siebie, wskazuje jednocześnie na coś innego”
~ J. W. Goethe

Symbol jest niezwykłym medium, ze względu na możność wyrażania w formie całej nieskończoności możliwych relacji pomiędzy człowiekiem a naturą. Jest przekazem niejednoznacznym i nieskończonym, otwartym.

Główną ideą projektowanego obiektu muzeum było odwoładnie się do odwiecznego cyklu przyrody, którego najlepszym symbolem jest symbol nieskończoności, przedstawiony w postaci Pętli Mobiusa.

W swojej zasadniczej strukturze symbolika pętli Mobiusa przybrała postać zastygłych rzek lawy, która pod wpływem zewnętrznych warunków przybierała najdziwniejsze nieraz kształty wychodzące niejako spod ręki rzeźbiarza abstrakcjonisty.